Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (MABKAM), Haziran 2017 tarihinde TÜBİTAK 1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı çerçevesinde, İktisat alanında Marmara Üniversitesi 2017-2021 Ar-Ge Strateji Belgesi'nin hazırlanmasına yönelik yürütülen proje (Proje no: 115R179) kapsamında Prof. Dr. Fatma Doğruel yürütücülüğünde Prof. Dr. A. Suut Doğruel, Prof. Dr. Sibel Gök, Prof. Dr. Mahmut Tekçe, Doç. Dr. Selin D. Özdemir Yazgan ve Yrd. Doç. Dr. Pınar Deniz'in yer aldığı bir proje ekibi tarafından kurulmuştur.

Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (MABKAM) amacı, ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınma konularında araştırmalar yapmak ve bilimsel etkinlikler gerçekleştirmektir.

Merkez'in diğer amaçları ise, bölgesel farklılıkların azaltılmasına yönelik politikalar geliştirmek; üniversite, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve diğer araştırma kurumlarının işbirliği yapmasını sağlamak; yurt içi ve yurt dışından uzmanların katılımı ile akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemektir.


Bu sayfa Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 25.12.2017 15:33:59 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM