Müdürün Mesajı

Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Marmara Üniversitesi’nin bölgesel kalkınma alanlarına ilişkin hazırlanmış olan beş yıllık Ar-Ge Strateji Belgesi’nin hedeflerine ulaştırılabilmesı içinkurumsal bir altyapı sağlamak üzere kurulmuştur.

Merkez faaliyetleri, bölgesel kalkınma alanında teorik ve uygulamalı araştırmalar yapılmasını ve bu konular ile ilgili projeler hazırlanmasını kapsamaktadır.Merkezin araştırma faaliyetlerinin, ekonomik büyümeyi artıracak ve bölgesel farklılıkları azaltacak politikaların geliştirilmesine yönelik bilgi üretiminine katkıda bulunması amaçlamaktadır. Ayrıca, Merkez, sanayi, üniversite, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve diğer araştırma kurumları ile büyüme ve bölgesel kalkınma konularında ortak çalışma alanları yaratmayı ve etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Merkezin kendi başına ve diğer kuruluşlar ile geliştirdiği ortak projeler ve etkinlikler yurtiçi ve yurtdışından araştırmacı ve uzmanların katılımına açıktır.

Prof. Dr. Fatma DOĞRUEL


Bu sayfa Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 23.12.2017 18:30:50 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM