Marmara University Center for Regional Development (MACRED)

Marmara University Center for Regional Development (MACRED)

Tarihçe

Marmara Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (MABKAM), 6 Nisan 2017 tarihinde 30030 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kurulmuş olup 15 Haziran 2017 tarihinde Rektörlük onayı ile faaliyete geçmiştir.