Marmara University Center for Regional Development (MACRED)

Marmara University Center for Regional Development (MACRED)

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Fatma DOĞRUEL (Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi)

Prof. Dr. A. Suut DOĞRUEL (Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi)

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU (Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi)

Prof. Dr. İ. Mahmut TEKÇE (Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi)

Doç. Dr. Selin D. ÖZDEMİR YAZGAN (Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Pınar DENİZ (Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi)